Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Temrinleri

 
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
Projeler / 15. Arduino boy ölçer
« Son İleti Gönderen: Hasan ERTÜRK 23 Mart 2019, 08:32:57 »


Kod: [Seç]
#include <LiquidCrystal.h>                // likid kristal kutuphanesi eklendi
LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7);           // likid kristal pinleri
#define echoPin 2                         // eko pini D2
#define trigPin 3                         // tetik pini D3
#define buton 13                          // buton pini D13
long sure, kalibre_mesafesi, cisim_ile_sensor_arasindaki_mesafe, boy;

void setup()
{
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(trigPin,OUTPUT);
  acilis_iletisi();
  kalibre_et();
}

void loop()
{
  olcumu_baslat();
  if(digitalRead(buton) == 1)
  {
    olcum_yap();
    sure_hesapla();
    cisim_ile_sensor_arasindaki_mesafeyi_hesapla();
    boy_hesapla();   
  }
}

void acilis_iletisi()
{
  lcd.begin(16,2);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("BOY OLCER       ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("4006 BiLiM FUARI");
  delay(1500); 
}

void kalibre_et()
{
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin,LOW);
  sure = pulseIn(echoPin, HIGH);
  kalibre_mesafesi = sure / 29.1 / 2;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("KALiBRASYON");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("YAPILDI");
  delay(1000);
}

void olcumu_baslat()
{
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("BOYUNUZU OLCMEK");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("iCiN BUTON BASIN");
  delay(200);   
}


void olcum_yap()
{
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("BOYUNUZ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("OLCULUYOR");   
    delay(1000); 
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(5);
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin,LOW);       
}


void sure_hesapla()
{
  sure = pulseIn(echoPin, HIGH);                          // Eko pini 5V gelmesinden itibaren süre ölç sure degiskenine kaydet
}


void cisim_ile_sensor_arasindaki_mesafeyi_hesapla()
{
  cisim_ile_sensor_arasindaki_mesafe = sure / 29.1 / 2;       
}


void boy_hesapla()
{
  boy = kalibre_mesafesi - cisim_ile_sensor_arasindaki_mesafe;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("BOYUNUZ ");
  lcd.print(boy);
  lcd.print(" cm ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("OLARAK OLCULDU  ");   
  delay(5000);       
}
2
Robot uygulamaları / 7. Baloncuk robotu
« Son İleti Gönderen: Hasan ERTÜRK 14 Mart 2019, 13:11:36 »
<iframe width="640" height="385" src="//www.youtube.com/embed/XW_o003parA?fs=1&start=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Fritzing devre şeması:


Arduino kodları:
Kod: [Seç]
#include <Servo.h>
Servo yatay_servo;
Servo dikey_servo;
int fan_a=3;
int fan_b=5;
byte pozisyon = 0;
int fan_hizi=255;

void setup()
{
  yatay_servo.attach(9);
  dikey_servo.attach(10);
  yatay_servo.write(90);
  dikey_servo.write(0);
  pinMode(fan_a, OUTPUT);
  pinMode(fan_b, OUTPUT);
}

void loop()
{
  for(pozisyon = 0; pozisyon < 180; pozisyon += 1)
  {
    yatay_servo.write(pozisyon);
    delay(15); 
  }


  for(pozisyon = 0; pozisyon < 90; pozisyon += 1)
  {
    dikey_servo.write(pozisyon);
    delay(15);
  }

  delay(1000);

  for(pozisyon = 90; pozisyon >= 1; pozisyon -= 1)
  {
    dikey_servo.write(pozisyon);
    delay(15);
  } 

  for(pozisyon = 180; pozisyon >=1; pozisyon -= 1)
  {
    yatay_servo.write(pozisyon);
    delay(15);
  } 

  fan_calistir();

  delay(750);

  fan_durdur();
}

void fan_calistir()
{
  analogWrite(fan_a, 0);
  analogWrite(fan_b, fan_hizi); 
}

void fan_durdur()
{
  analogWrite(fan_a, 0);
  analogWrite(fan_b, 0);
}Malzeme listesi:
3
Arduino Genel / 35. DS18B20 adreslerini öğrenme
« Son İleti Gönderen: Hasan ERTÜRK 13 Mart 2019, 16:38:56 »
 

Kod: [Seç]
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2

// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);

// variable to hold device addresses
DeviceAddress Thermometer;

int deviceCount = 0;

void setup(void)
{
  // start serial port
  Serial.begin(9600);

  // Start up the library
  sensors.begin();

  // locate devices on the bus
  Serial.println("Locating devices...");
  Serial.print("Found ");
  deviceCount = sensors.getDeviceCount();
  Serial.print(deviceCount, DEC);
  Serial.println(" devices.");
  Serial.println("");
 
  Serial.println("Printing addresses...");
  for (int i = 0;  i < deviceCount;  i++)
  {
    Serial.print("Sensor ");
    Serial.print(i+1);
    Serial.print(" : ");
    sensors.getAddress(Thermometer, i);
    printAddress(Thermometer);
  }
}

void loop(void)
{}

void printAddress(DeviceAddress deviceAddress)
{
  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
  {
    Serial.print("0x");
    if (deviceAddress[i] < 0x10) Serial.print("0");
    Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
    if (i < 7) Serial.print(", ");
  }
  Serial.println("");
}
4
Arduino Genel / 34. RTC I2C tarih saat güncelleme
« Son İleti Gönderen: Hasan ERTÜRK 10 Mart 2019, 09:51:52 »
 


İşlem Basamakları:
1. RTC bağlantısı yukarıdaki resimde görüldüğü gibi yapılır.
2. RTC kütüphanesi eklenir.
3. Aşağıdaki kodlamada bulunan 25. satırdaki tarih ve saat bilgisi güncellenerek kodlar yüklenir.
Kod: [Seç]
// Date and time functions using a DS1307 RTC connected via I2C and Wire lib

#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"

RTC_DS1307 rtc;

void setup () {
  Serial.begin(9600);
#ifdef AVR
  Wire.begin();
#else
  Wire1.begin(); // Shield I2C pins connect to alt I2C bus on Arduino Due
#endif
  rtc.begin();

 // if (! rtc.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running!");
    Serial.println((__DATE__, __TIME__));
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
   // rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
   rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); //yes - I want it to adjust to compile time
    // This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set
    // January 21, 2014 at 3am you would call:
     rtc.adjust(DateTime(2019, 3, 10, 9, 54, 0));
// }
}

void loop () {
    DateTime now = rtc.now();
   
    Serial.print(now.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.day(), DEC);
    Serial.print(' ');
    Serial.print(now.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.second(), DEC);
    Serial.println();
   
    Serial.print(" since midnight 1/1/1970 = ");
    Serial.print(now.unixtime());
    Serial.print("s = ");
    Serial.print(now.unixtime() / 86400L);
    Serial.println("d");
   
    // calculate a date which is 7 days and 30 seconds into the future
    DateTime future (now.unixtime() + 7 * 86400L + 30);
   
    Serial.print(" now + 7d + 30s: ");
    Serial.print(future.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(future.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(future.day(), DEC);
    Serial.print(' ');
    Serial.print(future.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(future.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(future.second(), DEC);
    Serial.println();
   
    Serial.println();
    delay(3000);
}
5
Arduino Genel / Ynt: Arduino+nRF24L01 Çift Yönlü haberlşeme Sorunu
« Son İleti Gönderen: burakoyke 03 Mart 2019, 00:10:54 »
Merhaba Hasan bey cevabınız için teşekkür ederim ama ben bu kütüphaneyle çift yönlü haberleşme yapamıyorum. Bu kütüphaneye ait çift yönlü haberleşme örneğiniz varsa paylaşabilir misiniz ?
6
Ürün incelemeleri / S16PR Serisi Yaylı Butonlar
« Son İleti Gönderen: elektroshop 01 Mart 2019, 13:07:00 »
S16PR Serisi Yaylı Butonlar, küçük boyutlu ekipman ve panolarda kurulum için idealdir.
16 mm montaj delişi boyutu,
29,5 mm çıkıntılı arka uzunluk ve bağımsız çıkarılabilir kontaklar sınırlı alanlarda esnek kurulum sağlar.

Anahtarlar, 1.000.000 operasyon üzerinde elektrikli bir ömür ve 1.000.000 operasyon üzerinde mekanik ömür ile mükemmel dayanıklılık da sunar.


Detaylı Bilgi için:Buton Fiyatları

7
Elektronik / Opamplı karşılaştırıcı örnek devre
« Son İleti Gönderen: Hasan ERTÜRK 22 Şubat 2019, 11:53:14 »
8
Haberleşme cihazları / IP Telefon Santralleri
« Son İleti Gönderen: ozcanhaydaroglu 21 Şubat 2019, 15:19:01 »
İşletmeler IP Santral sistemlerinin, katma değerli uygulamaları sayesinde değişen ve gelişen ihtiyaçlarını en etkin biçimde karşılıyor.

 IP Telefon Santrali Ses, veri ve görüntüyü tek bir iletişim altyapısında birleştiren IP telefon santralları ve iletişim çözümleri her ölçekteki işletmeye klasik haberleşme yöntemlerinin yanında, VoIP, fax-over-IP, ses kayıt, konferans, görüntülü görüşme, sesli mesajların e-mail ile iletilmesi, durum bilgisi izleyebilme, anlık mesajlaşma, uzak abone ve uzak ofis iletişimi gibi gelişkin iletişim çözümleri sunuyor.

IP Telefon Santralı Kullanmak İçin 10 Neden

Teknolojinin çok hızlı eskidiği bu dönemde, her türlü teknoloji yatırımının doğru yapılması son derece önemli, çünkü gelişemeyecek bir teknoloji ürününe yapılacak bir yatırım, kısa süre sonra gelişen ihtiyaçları karşılayamayacak ve firmaya artık hizmet edemez hale gelecektir. Bu durumda ise firmanın bu eski teknoloji çözümünü bir yana atmak ve yeni bir çözüme sıfırdan yatırım yapmaktan başka çaresi kalmaz. Bu nedenle bir firma alt yapı yatırımı yaparken iki noktaya çok dikkat etmelidir:

1) Yapacağım yatırımın sonucunda elde edeceğim ürün/çözüm ihtiyacım olanı karşılayacak teknolojiyi barındırıyor mu?
2) Yapacağım yatırımın sonucunda elde edeceğim ürün/çözüm geliştirilebilir mi, firmama uzun vadede hizmet edecek şekilde gelişmelere açık mı?

Bu iki sorunun cevapları ancak bugün için gelinen uç noktadaki bir ürün söz konusu ise olumlu olarak verilebilir. Bu da bizi iletişim sistemleri ihtiyaçları için IP santral ve tümleşik iletişim çözümlerine yönlendirmektedir. Satın alınacak santralın günümüz ihtiyaç skalasında IP tabanlı olması işletmelerin ihtiyaç duyduğu teknolojik yeniliklere büyük ölçüde cevap verecektir.

Gelişmelere açık bir IP santrala yatırım yapan bir firma ise yukarıdaki temel kazanımlar açısından doğru bir adım atmış olacaktır. IP santralların sağlayacağı bir takım kullanıma yönelik faydalar da aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

1) Masa başı sabit telefonlara duyulan bağımlılık ortadan kalkar. Akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar vb. cihazlar üzerine kurulacak yazılım tabanlı telefonlar sayesinde, aboneler dünyanın herhangi bir yerinden, santrallarına bağlanabilir ve ofislerindeymiş gibi telefonlarını kullanabilirler. Bu esneklik özellikle, müşteriye yakın olmanın gün geçtikçe daha önemli olduğu iş yaklaşımda çok önemli farklar yaratabilecek bir ortam sağlamaktadır.

2)Firmanın farklı birimleri arasında kurulacak IP köprüsü sayesinde iletişim giderlerinde ciddi tasarruf elde edilir. IP santrallar direkt olarak İnternet üzerinden birbirleri ile iletişim kurabilmekte ve pek çoğu bu bağlantı üzerinden tek numara yapısı destekler şekilde çalışabilmektedir. Bu sayede hem tüm firma birimlerindeki abonelerin her birimden erişilebilecek tek numarası olmakta hem de birimler arasında yapılan çağrılar bedava gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak bir abone firma birimleri arasında hareket ederken her birimden kendi telefon numarasını kullanarak sisteme dahil olmakta ve yerleşkeden bağımsız olarak aynı hizmeti alabilmektedir. Ayrıca tek merkezde var olacak bir çağrı merkezi yapısı da oluşturulabilir. İletişim maliyetlerini azaltma konusunda daha fazla bilgi.

3)IP telefon santrallarında,kapasite artırımı çok kolaydır.Kapasite artırmak için santrala yeni kartlar eklenmesi gerekmez. IP abone altyapısı yazılım tabanlı bir yapı olduğundan sadece IP abone lisansı ilavesi ile abone sayısı kolaylıkla artırılabilir.

4) IP santrallar, IP aboneler için özel kablolama gerektirmez. Bina içinde hazır bulunan bilgisayar alt yapısı kablolaması IP telefonlar için direkt olarak kullanılabilir. Hemen her IP telefon, üzerinde bir hat çoklayıcı (Ethernet switch) bulundurur. Bu sayede bilgisayar için hazırlanmış tesisat, hem IP telefon hem de bilgisayar için ek bir kablolamaya ihtiyaç duyulmaksızın kullanılabilir. Aynı zamanda akıllı cep telefonları, bilgisayarlar ve benzeri cihazlar kablosuz bilgisayar ağlarında da çalışabileceğinden, kablosuz ağ olan yerlerde IP telefonlar da bu kablosuz ağlar üzerinden çalışabilirler. Bu durum beraberinde, santralın bir yerden bir yere kolayca taşınması olanağını da sağlar.

5) IP santralların bakımı ve programlaması kolaydır. WEB arayüzü sayesinde standart bir Internet Tarayıcısı (örneğin Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) uygulamalar üzerinden kolayca yapılabilir. IP santral aboneleri kendi bilgisayarları üzerinden abone ayarlarını kontrol edebilir, değiştirebilir ve bazı servislerden kolaylıkla faydalanabilirler. Örneğin sesli mesajlarını bilgisayarları üzerinden görebilir ve dinleyebilirler veya isterlerse sesli mesajlarının kendilerine elektronik posta ile iletilmesini sağlayabilirler.

6)Kullanılacak olan telefon makinası için çeşitlilik artar.IP santrallarda kullanılan SIP protokolü dünya genelinde standartlaşmış ve olgunlaşmış bir protokoldür. Bu nedenle IP santrallarla kullanılabilecek SIP uyumlu uç birimlerde,IP telefonlarda esneklik ve kullanım zenginliği sağlar

7) IP sistemler, IP altyapısı sayesinde farklı yazılım ve sosyal medya araçlarıyla entegrasyona açıktır. Bu sayede sistem aboneleri tek arayüz den birden fazla iletişim aracını kullanabilirler.

8)Görüntülü görüşme için Video IP telefonlar kullanılabilir. Ayrıca bilgisayarlara yüklenecek Soft Telefon(Yazılım Tabanlı Telefon) üzerindeki video alanı ile Video IP Telefonlar ile görüşülebilir,görüntülü konferans yapılabilir.

9)SIP protokolünün sunduğu kullanıcı servislerine ek olarak özel protokoller ile IP santral kullanıcıları, günlük iletişim ihtiyaçlarını karşılamada kullanabilecekleri daha pek çok servisi de IP telefonlar üzerinden kullanabilirler. Bu sayede sayısal bir telefon kullanan bir kullanıcı, standart bir IP telefon kullanmaya başladığında SIP protokolünde desteklenmediği için kullanamayacağı pek çok özelliği, Karel IP telefonlar ile kullanabilir.

10)Mobil uygulama cep telefonunun da bir abone telefonu gibi kullanılmasına olanak tanır. Akıllı cep telefonları üzerinde kullanılabilen uygulamaları, bilgisayarlar üzerinde kullanılabilen yazılım tabanlı telefonları, gelişmiş CTI uygulamaları, gömülü çağrı karşılama, sesli mesaj, görüşme kaydetme gibi servislere tek ürün çatısında sahip olmak mümkündür.
9
Ürün incelemeleri / Sensörler
« Son İleti Gönderen: elektroshop 21 Şubat 2019, 10:30:28 »
En çok görülen örneklerden bir tanesi süper marketlerdeki Sensörler otomatik kapılardır. Uygulama esnasında fotoelektrik sensörler alıcı ve verici aksamı arasında herhangi bir cisim bulunup bulunmadığı anlaşılabilmektedir. Alıcıya ışığın aktarımı engellendiği zaman araya bir nesne giriş yaptığında değişiklik hissedilmektedir. Bu nedenle çıkışlar doğrudan ON konumuna geçmektedir. Karşılıklı fotoelektrik sensörler cisim kontrol etmek için en ucuz yöntemlerden bir tanesidir.

Daha fazlası için: Sensör Fiyatları


10
Ürün incelemeleri / Servo Sistemler
« Son İleti Gönderen: elektroshop 15 Şubat 2019, 15:56:24 »
Servo motorlar açısal dönme yönetim ile (Encoder) çalışmaktadır.Diğer motor türlerine göre daha hassastır.Frenli ve frensiz çeşitleri bulunan servo motorlar açısal hareket kabiliyetlerinden dolayı CNC kontrollü makineler için uygundur.Bir sürücü ile kontrol edilebilirler.
Sürücülerde (Motor hıKontrol Cihazı) düşük gerilim ve aşırı gerilim,aşırı sıcaklık,aşırı akım,aşırı yük, kısa devre vb. korumalar bulunur.Bir arıza sırasında cihaz devre dışı kalacağı için cihazın ve motorun koruması yapılmış olur.Sürücü motorun ve yükün hızlanma ve yavaşlama sürelerinin kontrolünü yapabilir.

Detaylı bilgi ve fiyatlar için: Servo Sistemler Fiyatları


Sayfa: [1] 2 3 ... 10