Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanύ Temrinleri

 
Hoώgeldiniz Ziyaretηi. Lόtfen giriώ yapύn veya kayύt olun.

Kullanύcύ adύnύzύ, ώifrenizi ve aktif kalma sόresini giriniz

Mikrodenetleyiciler Dersi Temrinleri / Goto Komutu Uygulamasύ

Temrin No: 10

GOTO KOMUTU UYGULAMASI

 

Problem: PIC16F84A mikrodenetleyicisinin portb ηύkύώlarύnύ 500 milisaniye aralύklarla aώaπύdaki sayma dόzeninde sonsuza dek saydύran devreyi tasarlayύp ηalύώtύrύnύz.

 

PORTB ΗIKIήLARI

RB7

RB6

RB5

RB4

RB3

RB2

RB1

RB0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

Devre ήemasύ buraya ηizilecek

 

 

έώlem Basamaklarύ:

1.     Devre ώemasύnύ ηiziniz.

2.     Programύ MicroBasic programύnύ kullanarak yazύp derleyiniz.

3.     Yazdύπύnύz programύ temrin sayfanύza ekleyiniz.

4.     Programύ mikrodenetleyiciye yόkleyip programlama kartύnda test ediniz.

5.     Devreyi deney borduna kurup ηalύώtύrύnύz.

 

Programύ buradan baώlayarak yazabilirsiniz:

    ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

DEΠERLENDέRME

Adύ soyadύ

έώlem Basamaklarύ

Tertip dόzen

έώ gόv.

Sόre

Toplam

1

2

3

4

5

 

10

20

10

20

25

5

5

5

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temrin sayfasύnύ indirmek iηin buraya tύklayύnύz.